ปฏิทินชุด มอบความสุขใจ ได้รับสุขจริง

          การให้คือความสุขอย่างหนึ่ง นั่นคือความสุขใจอันยิ่งใหญ่กว่าการรับ การมอบความปรารถนาดี ความรู้ ของขวัญ โอกาส หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม หากเกิดจากความรักและความต้องการให้ผู้รับมีความสุข ผลแห่งความสุขย่อมเกิดขึ้นแล้วขณะให้ มาร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ด้วยความสุขใจ จะได้รับสุขจริงตลอดไป

          ขนาดรวมฐาน 8” x 7.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน