ปฏิทินชุด ชีวิตดี๊ดี ด้วยวิธีคุณภาพ

          การจะมีชีวิตที่ดีได้ ต้องสุขทั้งกายสุขทั้งใจ การบริหารการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันต้องควบคู่กันไป สุขภาพที่ดีไม่มีขาย ต้องออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้รอบเกี่ยวกับร่างกายและวิถีชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม แล้วชีวิตของคุณจะดี๊ดี ด้วยวิธีคุณภาพ

         ขนาดรวมฐาน 8” x 7.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน