ปฏิทินชุด การค้าเรืองรอง มงคลทองมั่งมี

          ความศรัทธาอันมั่นคง ดำรงอยู่คู่ความคิดอันประเสริฐ การใช้ชีวิตที่ผูกพันกับการสร้างสรรค์ความดี จะนำไปสู่สิริมงคลสำเร็จการ ไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายได้ร่ำรวย การสำเร็จการศึกษา ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รุ่งเรืองเกียรติยศ และสุขภาพแข็งแรง นี่คือพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นจากการคิดดี ทำดี และมุ่งมั่นศรัทธาต่อสิ่งดีงาม

          ขนาดรวมฐาน 8” x 7.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน