ปฏิทินชุด พระพุทธเจ้าหลวง

         พระปิยมหาราช คือพระราชสมัญญานามของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศสยามอย่างมากมาย ด้วยทรงพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกระบบทาสโดยใช้กุศโลบายอันลึกซึ้ง ทำให้ทุกคนได้เป็นไทอย่างเท่าเทียมกันในทุกวันนี้

          ขนาดรวมฐาน 8” x 7.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน