ปฏิทินชุด SMART คิด ชีวิต HAPPY

          ฉลาดอยู่รู้คุณค่า มองปัญหาในมุมบวก การเห็นคุณค่าของตัวเองและทำทุกอย่างให้ดีที่สุด คือความสุขอย่างง่ายๆ ที่เกิดจากการคิดอย่างมีเหตุผล การใช้ชีวิตในมุมมองของความสุข จะช่วยให้ทุกการขับเคลื่อนเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ได้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทาง และนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

          ขนาดรวมฐาน 7” x 9.25 จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน