ปฏิทินชุด สยามศิลป์แผ่นดินทอง

          เอกลักษณ์ไทยอันโดดเด่นในงานศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงาม คือสิ่งที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมจากภูมิปัญญา สะท้อนผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ด้วยความประณีตบรรจง  มาร่วมสร้างสรรค์คุณค่าและเผยแพร่ความงามนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่ได้พบเห็น นับเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ฟ้าไปอีกนานแสนนาน

         ขนาดรวมฐาน 11” x 6.25” จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน