รับเข้าเล่มปฏิทิน

รับเข้าเล่มปฏิทิน

                ทางบริษัท ไอคอน ไอเดีย   รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินแขวน รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินไดคัท  รับเข้าเล่มปฏิทิน ผลิตปฏิทินแบบไดอารี่  รับเข้าเล่มปฏิทิน และผลิตปฏิทินเฉพาะแบบ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา  ที่มีมาตรฐาน เรามุ่งเน้นในการรับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินแขวน รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินไดคัท  รับเข้าเล่มปฏิทิน ผลิตปฏิทินแบบไดอารี่  รับเข้าเล่มปฏิทิน และผลิตปฏิทินเฉพาะแบบ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา  ให้กับองค์กร หรือ โรงพิมพ์ ที่มีความต้องการ ในการเข้าเล่มปฏิทิน ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า    บริษัท ไอคอน ไอเดีย  เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต   มีการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบลักษณะความสวดงามของกระดูกงู ตรวจสอบความสวยงามของปฏิทินที่   รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินแขวน รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินไดคัท  รับเข้าเล่มปฏิทิน ผลิตปฏิทินแบบไดอารี่  รับเข้าเล่มปฏิทิน และผลิตปฏิทินเฉพาะแบบ  รับเข้าเล่มปฏิทิน และ ผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ 

           กระดูกงูที่ใช้ในการ รับเข้าเล่มปฏิทิน ใช้กระดูกงูสีขาวเบอร์6 กระดูกงูสีขาวเบอร์7 กระดูกงูสีทองเบอร์7 และเบอร์อื่นๆสามารถสอบถามได้

ขนาดมาตรฐานที่ รับเข้าเล่มปฏิทิน  

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาดรวมฐาน 9” x 8” , 7” x 9.25” , 8” x 7.25”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินแขวน ขนาดไม่รวมชายตารางเดือนด้านล่าง 4” x 12”

รับเข้าเล่มและผลิตปฏิทินนามบัตร ปฏิทินพกพา ขนาด 3.37” X 2.13”

 (หมายเหตุ  ขนาดสามารถปรับเปลี่ยนได้ และขนาดที่นอกเหนือจากนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) สิทธิพิเศษและการบริการ

หากต้องการปรึกษา  สอบถาม ข้อมูล การ รับเข้าเล่มปฏิทิน และ รับผลิตปฏิทิน  สามารถติดต่อได้ที่ 

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด (ICON IDEA CO.,LTD.)  เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์(Tel.) 0-2514-7444 โทรสาร(Fax.) 0-2514-7455  E-mail : info@iconidea.co.th