ปฏิทินชุด มงคลเทพประทานพร

    ความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าของชาวจีนนั้น ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล และผูกพันแนบแน่นจนเป็นหนึ่งเดียว สิริมงคลจากการกราบไหว้บูชาคือพรอันมีค่าที่ส่งเสริมจิตใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นผู้คิดดีทำดี ซื่อสัตย์สุจริต ก่อเกิดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงและนำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์สี่สี 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว