ปฏิทินชุด ความสุขของแผ่นดิน นฤบดินทร์ภูมิพล

    ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 แผ่นดินนี้มีความสุขกับการได้ถวายความจงรักภักดีและชื่นชมในพระบารมีของ "พระองค์เล็ก" หรือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" องค์ปัจจุบัน และตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนถึง ณ วันนี้ พสกนิกรได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและประจักษ์แจ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีมอบให้กลับมายังพสกนิกรของพระองค์ ความสุขของแผ่นดินในวันนี้จึงยิ่งทวีเพิ่มอย่างมากล้นจนสุดที่จะพรรณนาได้

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์สี่สี 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว