ปฏิทินชุด สุคนธชาติราชนาวา พยุหยาตราชลมารค

    กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค คือสิ่งแสดงถึงพระบรมราชานุภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและเป็นพระราชประเพณีอันสำคัญยิ่งมาแต่โบราณกาล ด้วยการรังสรรค์ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ศิลปะไทย ผสมผสานกับการลงรักปิดทองเขียนสีอย่างวิจิตรบรรจง สลักเสลาโขนหรือเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ความเชื่อ และวรรณคดี จึงทำให้ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6.75 * 9 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 8 * 9 นิ้ว) พิมพ์สี่สี 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบยูวี  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว