ไดอารี่ปกแข็งชุดราชาแห่งแผ่นดิน

     ยาวนานมาถึงวันนี้ 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ พสกนิกรชาวไทยภายใต่ร่มพระบารมี มีชีวิตอยู่ด้วยความสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งสยามชนชาวสยาม"

     ไดอารี่ปกแข็ง หน้าปกสวยหรูทรงคุณค่าด้วยเทคนิคแกะลายทองและปั๊มนูนต่างระดับเข้าห่วงกระดูกงูสีทอง พร้อมกล่อง
ขนาด 7.75" x 10.625" พิมพ์ 4 สี 8 หน้า พิมพ์ 2 สี 192 หน้า รวม 200 หน้า