ปฏิทินชุด เล่าเรื่องรอบพระระเบียง

    หนึ่งในความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคือ จิตรกรรมไทย โดยเฉพาะความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงอุโบสถวัดพระแก้วที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากมหากาพย์รามเกียรติ์เป็นลายเส้นศิลปะไทยอันงดงามวิจิตร มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในทางศิลปะและภูมิปัญญาไทย จึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์สี่สี 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว