ปฏิทินชุด โลกสีเขียวด้วยมือสีขาว

     โลกยังคงหมุนไปเหมือนวันเวลาที่ยังหมุนวน ในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เราจึงเตรียมพร้อมมอบความปราถนาดีให้กับคนสำคัญ และไม่ลืมที่จะมอบความรักให้แก่โลก ด้วยการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นดั่งการสร้างรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

     ขนาดรวมฐาน 7" x 6" จำนวน 16 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฎิทินได้ 1 ด้าน และหน้าปกสมุดฉีก 1 ด้าน