ปฏิทินชุด ราชยานยนต์หลวงแห่งสยามงามมงคล

    ชื่นชมในความงดงามอันทรงคุณค่า ที่เปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางในอีกรูปแบบหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยกับรภยนต์พระที่นั่ง พบกับต้นกำเนิดและความเป็นมาของราชยานยนต์หลวงแห่งสยามจากอดีตถึงปัจจุบัน ให้ชีวิตได้โลดแล่นไปดั่งราชยานยนต์แสนยิ่งใหญ่นี้

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์ห้าสี(สีพิเศษสีทอง) 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว