ปฏิทินชุด ๘๔ พรรษา กษัตราวัตรพิพัฒน์ไทย

    พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และการพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พสกนิกรไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน พระองค์จึงทรงเป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งแผ่นดิน

   ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์ห้าสี(สีพิเศษสีทอง) 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว