ปฏิทินชุด ช่างสิบหมู่ สืบสานแห่งงานศิลป์

    ด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทย ช่างสิบหมู่คือช่างที่สร้างสรรค์งานศิลป์ในแขนงต่างๆ ที่ประณีตงดงามดั่งเนรมิตและร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทยให้คงอยู่คู่ไทยไปนานแสนนาน

    ขนาดเนื้อปฏิทิน 6 * 8 นิ้ว(ขนาดรวมฐาน 7.25 * 8 นิ้ว) พิมพ์สี่สี 28 หน้ากระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม  เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว