การ์ดเอกลักษณ์ไทย

     ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนานจากการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนรังสรรค์ศิลปะอันงดงาม สั่งสมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืนสานให้ "เอกลักษณ์ไทย" ดำรงอยู่คู่ไทยตราบนานเท่านาน

     ขนาดพับ 5 * 7 นิ้ว กาง 10 * 7 นิ้ว พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม