การ์ดเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย

     สถาบันพระมหากษัตริย์ดุจศูนย์รวมใจอันยิ่งใหญ่ที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทะนุบำรุงบ้านเมือง ทรงห่วงใยราษฎร และพระราชทานโครงการในพระราชดำรินับพันโครงการ เพื่อให้พสกนิกรดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข ในฐานะประชาชนคนไทย ใต้ร่มพระบารมี ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอพระองค์ “ทรงพระเจริญ” มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นดั่งร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินตลอดกาลนานเทอญ

     ขนาดพับ 5 * 7 นิ้ว กาง 10 * 7 นิ้ว พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม