ไดอารี่กระดาษคราฟ

สมุดโน้ตรักษ์โลก  ดีไซน์สวยเก๋ 

แถมฟรี ปากการักษ์โลก 1 แท่ง

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 4.73" x 5.96" เนื้อในจำนวน 70 แผ่น