ไดอารี่ปกแข็ง ไดคัทต้นไม้

สมุดโน้ตปกแข็งรักษ์โลก แถมฟรี ปากการักษ์โลก 1 แท่ง

พิเศษ ช่องเสียบปากกาเป็น "ทรงต้นไม้"  ดีไซน์สวยเก๋

สามารถออกแบบปกใหม่ได้ (Design แบบคุณ)

ขนาด 5.8" x 8.5" เนื้อในจำนวน 60 แผ่น