ปฏิทินชุด มิ่งมงคลจีน

อารยธรรมจีนนั้นเก่าแก่ยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล ชาวจีนใช้สิ่งรอบกายสื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลปรากฏเป็นดั่งภาษาสากลอันลึกซึ้ง ส่งมอบความปราถนาดี ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ความสมบูรณ์พูนสุขให้ปรากฏลาภ ยศ และอายุยืนยาว คือความเชื่อถือศรัทธาที่จะสืบทอดคุณค่า ส่งให้แด่คนพิเศษของคุณในโอกาสเริ่มปี

ขนาดรวมฐาน 8" x 7.25" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฎิทินได้ทั้งสองด้าน