ปฏิทินชุด ธรรมชาติเมืองไทย สดใสแสนงาม

ประเทศไทยมีความงดงามหลากหลายทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค ทั้งทะเล ภูเขา และน้ำตกที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ภาพความประทับใจอันสวยงามที่ปรากฏอยู่บนปฎิทินชุดนี้ยามใดที่ได้เห็นก็จะสร้างความสดชื่นแจ่มใส จึงเหมาะแก่การมอบให้คนพิเศษในการเริ่มต้นปี

ขนาดรวมฐาน 8" x 7.25" จำนวน 28 หน้า ส่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานฎิทินได้ทั้งสองด้าน