ปฏิทินชุด นฤมิตวิจิตรสยาม

กาญจนศิลป์แห่งสยาม คือความนฤมิตวิจิตรบรรจงที่แสดงถึงคุณค่าและภูมิปัญญาในความเจริญรุ่งเรืองของประเทศอันมีปรากฏมาช้านานสะท้อนถึงเมื่อคราบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นเมืองไทยเมืองทอง ย่อมเป็นดั่งพรที่ทุกคนปราถนา มาร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะแห่งความเป็นไทย ด้วยการส่งมอบศิลปะแห่งพรชัยให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
ขนาดรวมฐาน 8" x 7.25" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถจัดทำ Art Work  ที่ฐานปฎิทินได้ทั้งสองด้าน