ปฏิทินชุด ปวงประชาเทิดพระบารมี

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อพสกนิกรในทุกๆ ด้าน โดยเฉาะในด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนอกจากนี้ยังมีโครงการในพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการที่ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ขจรขจาย และร่วมใจภักดิ์เทิดพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจิญ

ขนาดรวมฐาน 8" x 7.25" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฎิทินได้ทั้งสองด้าน