ปฏิทินชุด "ความรัก" คือ "การให้"

"คำว่ารักนั้นยิ่งใหญ่ คำว่าให้นั้นยืนยง" การจะสร้างความมั่นคง ต้องให้ใจไปเต็มๆ นั้นคือความหมายของการอยู่ร่วมกันการสร้างสรรค์วันเวลาที่ดี เพราะมิตรภาพจะงดงามเสมอเมื่อรู้จักการเติมสิ่งที่ขาดให้แก่กันและกันเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญอย่างในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง การส่งมอบความหมายดีๆ ผ่านปฎิทินแห่งความรักและการให้เปรียบเสมือนการยืนยันว่ามิตรภาพจะมั่นคงตลอดไป

ขนาดรวมฐาน 7" x 9.25" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถทำ Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้าน