ปฏิทินชุด โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน

โลก คือ ครอบครัวใหญ่ ทุกสรรพชีวิตนั้นอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ธรรมชาติที่ดีนั้นคือธรรมชาติที่มีความสมดุลหากเราทุกคนหันมาดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ โลกนี้ก็จะน่าอยู่และเป็นครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึง ร่วมกันส่งความปราถนาดีให้กับคนพิเศษของคุณด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่นี้

ขนาดรวมฐาน 7" x 9.25" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฎิทินได้ทั้งสองด้าน