ปฏิทินชุด ชีวิตหวานเย็น คิดเป็นสบายใจ

"ชีวิตจะเป็นอย่างไร" อยู่ที่การดำเนินไปของความคิด เมื่อคิดดี ทำดี สิ่งดีๆก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องรอเวลาแต่อย่างใด เนื่องในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเรามาช่วยกันส่งต่อความหมายดีๆ ให้เป็นพลังแห่งความคิดดี ให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขตลอดไปด้วยหัวใจที่ปราถนาดีต่อกัน

ขนาดรวมฐาน 9"x 8" จำนวน 28 หน้า สั่งซื้อปฎิทินในวาระพิเศษนี้สามารถจัดทำ Art Work ที่ฐานปฎิทินได้ทั้งสองด้าน