ปฏิทินชุด ราชาแห่งแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจนานัปการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ล้วนอำนวยคุณประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ขอเชิญพสกนิกรไทยร่วมกันเผยแผ่พระราชกรณีกิจผ่านปฏิทินชุด "ราชาแห่งแผ่นดิน" ให้ปรากฏเกียรติคุณกว้างไกลแผ่ไพศาลเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น เป็นดั่งพรปีใหม่ให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้รับตลอดปี

ขนาดรวมฐาน 9" x 8" จำนวน 30 หน้า สั่งซื้อปฏิทินในวาระพิเศษนี้ สามารถจัดทำ  Art Work ที่ฐานปฏิทินได้ทั้งสองด้านและที่กล่อง 1 ด้าน