บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ได้แก่ ปฏิทิน (Calendar), บัตรอวยพร (Post Card), สมุดบันทึกและไดอารี่(Note book and Diary), บัตรพลาสติก (Plastic card), สินค้าพรีเมี่ยม (Premium), กระดาษก้อน (iNote), รายงานประจำปี (Annual Report), วารสาร (Journal), แผ่นพับ (Leaflet), นามบัตร (Name Card), โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของท่านในการใช้สื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจกับสินค้าและบริการที่เรามี